Selecteer een pagina

PRIVACY POLICY

Op deze pagina wordt het privacybeleid en de privacyverklaring van BloemCool B.V. en samenwerkingspartner Meinders Catering B.V. beschreven, Verder beschreven als BloemCool B.V.

1 PRIVACYBELEID

Gebruik van verzamelde gegevens

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van onze webshop en/of zakelijke bestel website. U dient zich ervan bewust te zijn dat BloemCool B.V. niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van onze webshop geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

BloemCool B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Google Analytics

Onze webshop maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die gratis wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor ge-eigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Verdere informatie is te vinden in het privacybeleid van Google Inc.

Expliciet melden wij dat:

 • Wij Google Analytics-cookies gebruiken
 • Wij met Google een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten
 • Wij hebben gekozen heeft voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres
 • Wij ‘gegevens delen’ hebben uitgezet
 • Wij geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analyticscookies

Mailchimp

Voor onze nieuwsbrief correspondentie gebruiken wij Mailchimp als gegevensverwerker. MailChimp is sinds 2007 gecertifieerd door de Zwitserse Safe Harbor Frameworks, met instemming van zowel de EU als de VS. Inmiddels is de Safe Harbor Frameworks vervangen door het Privacy Shield Framework en is Mailchimp ook hiervoor gecertificeerd. In het licht van de GDPR is de Data Processing Agreement van Mailchimp geactualiseerd en is Mailchimp als gegevensverwerker opgenomen in de Standaardcontractuele Clausules van de Gegevensverwerker, 2010 en voldoet daarmee aan de Europese richtlijnen voor gegevensverwerking. Om vanuit Mailchimp te kunnen versturen, exporteren wij persoonsgegevens zoals voornaam, achternaam, bedrijfsnaam en e-mailadres. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar onderstaand adres. Verdere informatie is te vinden in het privacybeleid van MailChimp.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten of producten bestelt via onze webshop vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van EXTRAvestiging of van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van BloemCool B.V. of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Onze webshop en/of zakelijke bestel website maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om ingevulde gegevens te bewaren (winkelwagen) en de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van BloemCool B.V. of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, website informatie te onthouden (winkelmandje), om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van de webshop of zakelijke bestel website. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze webshop of zakelijke bestel website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Hierdoor zal echter de webshop of zakelijke bestel website niet kunnen functioneren. Webshops hoeven hierom in principe geen toestemming te vragen voor het plaatsen van cookies.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

BloemCool B.V.
Sperwerstraat 18
1171 TE
Badhoevedorp

020 – 617 0310
info@BloemCool.nl
www.BloemCool.nl

 

2 PRIVACYVERKLARING

 

BloemCool B.V., vindt de bescherming van uw persoonsgegevens en de veiligheid daarvan belangrijk. Wij zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de bepaling uiteengezet in de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018.

Wij kunnen deze privacy statement van tijd tot tijd aanpassen (datum laatste aanpassing 27 januari 2021).

 

BloemCool B.V.

BloemCool B.V., gevestigd aan Sperwerstraat 18 Badhoevedorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Sperwerstraat 18 Badhoevedorp
T: +31 20 5110002 (Meinders Catering B.V.)
I: wwwBloemCool.nl

 

Functionaris gegevensbescherming

Daan Coolen is de Functionaris Gegevensbescherming van BloemCool B.V.
Hij is te bereiken via Daan@BloemCool.nl

 

Persoonsgegevens

BloemCool B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer;

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via daan@bloemcool.nl dan verwijderen wij deze informatie. Ook in het kader van onze commerciële relatie zouden wij u marketing informatie of uitnodigingen kunnen sturen (per bijvoorbeeld post, social media, e-mail en/of telefoon (voor zover toegestaan)).

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BloemCool B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;

 

Geautomatiseerde besluitvorming

BloemCool B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BloemCool B.V..) tussen zit. BloemCool B.V. maakt gebruikt van de volgende computerprogramma’s of -systemen in eigendom van Meinders Catering B.V.:

 • NAW gegevens in Bake-it t.b.v. CRM, verwerking orders en facturering
 • NAW gegevens in Easy Party t.b.v. CRM
 • NAW gegevens in ExtraVestigingen t.b.v. CRM
 • NAW gegevens in Microsoft Office bestanden

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BloemCool B.V, neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met daan@BloemCool.nl

BloemCool B.V. neemt uw privacy serieus en neemt zowel fysieke als technische voorzorgsmaatregelen om uw privacy te beschermen. BloemCool B.V. heeft de volgende beveiligingsmaatregelen genomen:

 • Toegangs- en algemene beveiliging tot netwerken en netwerkdiensten
 • Wachtwoordbeleid
 • Fysieke toegangsbeveiliging servers
 • Anti-virus en anti-spambeveiliging
 • Back-up van data
 • Beperkingen voor het installeren van software

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BloemCool B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar omdat wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

BloemCool B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Een bezoeker kan een cookie op zijn computer krijgen van o.a. BloemCool B.V., Meinders Catering, of van derde.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Indien u jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door uw ouder (of wettelijk vertegenwoordiger). De reactie zal dan ook worden gestuurd naar de ouder (of wettelijk vertegenwoordiger).Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BloemCool B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar daan@bloemcool.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. BloemCool B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hard copy

Deze privacyverklaring is van onze website te downloaden als PDF bestand. Als u een hard copy wil ontvangen dan kunt u een daartoe strekkend verzoek doen aan daan@bloemCool.nl

 

Badhoevedorp 27 januari 2021